Finding my magic

Save the Children i Auastralia har laget et opplæringsprogram, særlig rettet mot barn i alder opp til 11 år med fokus på elementære barnerettigheter. Programmet heter "Finding my magic" og inneholder bl.a. en rekke korte filmsnutter, animasjonmer og intervju med barn om ulike rettigheter som er gitt gjennom FNs barnekonvensjon. Her kan du følge tema som barns rett til medbestemmelse, retten til utdanning, retten til god omsorg  o.s.v. Også situasjonen for barn av aboriginerne  /The indigenous people of Australia, er inne i temaene som brukes i programmet.  Sjumilssteget har hentet filmene fra YouTube - her ser du eksempler på noen: You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video