Barnetråkk på Sjumilsstegkonferansen 2010

Barnetråkk er en metode for å kartlegge barn og unges bruk av nærmiljøet. Denne filmen viser en presentasjon av barnetråkk som metode gjennomført av elever på Fagereng skole i Tromsø. Presentasjonen ble holdt på Sjumilsstegkonferansen 2010.