Videohilsen fra Audun Lysbakken

Fylkesmannen i Troms har fått i oppdrag fra BLD å spre Sjumilssteget til andre fylker i Norge. Her er statsrådens hilsen til Sjumilsstegkonferansen 2010.