Sjumilssteg Barneombudet

Sjumilssteget handler om å få kommunene til å følge FNs barnekonvensjon. Barneombudet er en viktig samarbeidspartner for Fylkesmannen i Troms i dette arbeidet.