Film fra fellesmøte mellom 3 ungdomsråd - BRU 2013

Fylkesmann Svein Ludvigsen ble i april 2013 invitert til møte på Malangen Brygger i Troms der ungdomsrådene i Balsfjord, Karlsøy og Tromsø (i regi av Ungdomshuset TVIBIT) hadde møte for å danne et felles regionalt ungdomsråd. Dette fikk de til - og til de som lurer på hva ungdommene mente om hybelsituasjonen for elever som må flytte fra hjemkommunene sin for å gå på videregående skole, ligger bl.a. dokumentet "How to hybel" på Sjumilsstegets steg 2.