Cartoons - childrens Rights

Det finnes en rekke små tegnefilmer - laget i hele verden, med utgangspunkt i barnas rettigheter slik vi finner dem i FNs barnekonvensjon.

Her kan du se et knippe av dem:

Bildet under er tegnet av Nils Aadnesen.