FNs 17 mål for bærekraft

FN bærekraftmål består av 17 mål og 169 delmål. De avløser de tidligere tusenårsmålene. Du kan lese mer om de nye bærekraftmålene her, samt se en kortfilm om temaet

http://www.fn.no/Tema/FNs-baerekraftsmaal/Dette-er-FNs-baerekraftsmaal