Hva nå? - en film om asylprosessen for enslige mindreårige

Bufdir har laget en liten informasjonsfilm på i alt 7 språk; norsk, arabisk, Tamil, pashto, fransk og somali spesielt ment for enslige mindreårige som søker asyl i Norge:

Her finner du lenke til filmen, som ligger på YouTube; https://www.youtube.com/watch?v=Zku11JT0ucA