Foreldrene som gjorde alt galt

Barn og unge i alder 9-14 år tilknyttet Rådstua teaterhus og teatergruppene fra Ersfjord i Tromsø laget i 2015 teaterstykket "Si meg så hva vil du mere" om FNs barnekonvensjon.

Sjumilssteget vil fortsette å publisere enkelte av sketsjene fra denne forestillingen.

Her kommer "Foreldrene som gjorde alt galt" - skrevet og fremført av barna selv https://vimeo.com/161440103