Barnekonvensjonen i full versjon

Her er originalteksten til FNs barnekonvensjon. Den er vedtatt på engelsk og det kan derfor være nyttig å være kjent med utformingen av artiklene slik de ble vedtatt i 1989. Også hvis du leser barnekomiteens uttalelser, herunder General Comments, vil alle henvisninger her være til den engelske teksten. Du finner teksten via denne lenken. Her er også en lenke til den norske oversettelsen.

 
Illustrerer barnet før og etter barnekonvensjonen. Tegnet av Nils Aadnesen.