FNs barnekomites merknader i et enklere språk

FNs barnekomité vurderte situasjonen i Norge på bakgrunn av det den fikk seg presentert av staten Norge i Geneve i januar 2010. Komiteens merknader er skrevet 29. januar 2010. Merknadene er skrevet i et språk som er så vanskelig at de fleste, herunder også barna, ikke kan forstå dem.

Redd Barna har derfor påtatt seg å lage dette i en barnevennlig utgave. Dette er også gjort fordi vi har en forpliktelse til å spre merknadene til barna og unge. Her kan du lese Redd Barnas oversettelse av barnekomitéens merknader til et mer barnevennlig språk. Du finner heftet som heter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? – Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter via denne linken