Ny klagemekanisme for brudd på barnekonvensjonen

Barneombudene i Sverige og Norge, Fredrik Malmberg og Reidar Hjermann, skrev i januar 2011 et felles brev til utenriksministrene i våre to land, der de ber om politisk innsats for å styrke barns rettigheter gjennom etablering av en internasjonal klagemekanisme. Det vises til at FNs barnekomité ønsker en tilleggsprotokoll til barnekonvensjonen og til en pågående prosess/forhandling blant FNs medlemsstater om å forhandle frem en slik tilleggsprotokoll.

Det vises i brevet også til at barnekonvensjonen er den eneste av de større internasjonale menneskerettsinstrumentene som ikke har en egen klagemekanisme. Å få dette til vil, i følge barneombudene, være være en stor milepæl i arbeidet med å styrke barns rettigheter og gjennomføre barnekonvensjonen i praksis. Brevet fra de to barneombudene er vedlagt under.

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Brevet fra de to barneombudene.pdf)Brevet fra de to barneombudene 51 kB