Barnekonvensjonen og samiske barn i Norge

Stipendiat Hadi Khosravi Lile, som er knyttet til forskningsstudiet Barnekonvensjonen og samisk kultur - en rettssosiologisk studie, har skrevet en artikkel i Tidsskrift for urfolks rettigheter nr. 1/2009. Artikkelen heter Barnekonvensjonen og samiske barn i Norge

Det rettssosiologiske studiet, som forventes ferdig i løpet av 2011, kan du mer om via denne lenken

 


Tidsskrift for urfolks rettigheter nr. 1/2009