Konvensjonsteksten og de fire generelle prinsipper

FNs barnekomite fremhever i generell kommentar nr. 5 General measures of implementation fire av konvensjonsartiklene som generelle prinsipper. Her er finner du lenken til FNs barnekonvensjon, slik denne er lagt ut på nettsidene til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

FNs barnekonvensjon i fulltekst på norsk og i kortversjon på flere språk finnes på regjeringens hjemmeside 

Konvensjonen består av i alt 3 deler og 54 artikler og 2 valgfrie protokoller. De første 42 artiklene (del 1) er de som som beskriver barnas rettigheter. Staten Norge har gjennom vedtak i Stortinget bestemt at alle artiklene og protokollene gjelder for barn i Norge.

De fire generelle prinsippene er:

  • Artikkel 2 om ikke-diskriminering
  • Artikkel 3 om barnets beste
  • Artikkel 6 om retten til liv og utvikling
  • Artikkel 12 om barnets rett til å bli hørt