Barnekomiteens General Comments

FNs barnekomité har i perioden 2001 til 2013 gitt i alt 17 general comments knyttet til sentrale tema i barnekonvensjonen. Disse uttalelsene gir et viktig grunnlag for tolkning av konvensjonens ulike prinsipper og artikler. Kommentarene er svært viktige for å forstå innholdet i de enkelte konvensjonsartiklene.

Komiteens General comments kan du lese på engelsk her og i norsk oversettelse på BLDs hjemmeside