Debatt om videreutvikling av barnekonvensjonen

Professor dr. Emeritus Lucy Smith gir i en artikkel i Aftenposten klart uttrykk for at Norge bør arbeide for å videreutvikle FNs barnekonvensjon som et viktig legalt instrument for å bedre barns rettigheter. I følge Lucy Smith, har regjeringen inntatt en passiv holdning i debatten om det skal vedtas en tilleggsprotokoll om å innføre en klageordning knyttet til brudd på barnekonvensjonen.

Les vedlagte artikkelen Pioner eller bremsekloss fra Aftenposten 10.02.11.

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Pioner eller bremsekloss.pdf)Pioner eller bremsekloss204 kB