Kirsten Sandbergs tale ved 25årsjubileet

Som ledd i 25 årsfeiringa av barnekonvensjonen, holdt barnekomiteens leder i 2014 - professor Kirsten Sandberg, en tale til Generalforsamlingen. Her kan du se filmen fra denne talen: http://webtv.un.org/watch/kirsten-sandberg-committee-on-the-rights-of-the-child-25th-anniversary-of-the-adoption-of-the-convention-on-the-rights-of-the-child-–-general-assembly-56th-plenary-meeting-69th-session/3901739215001

Du kan også via denne lenken  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRC25thAnniversary.aspx se og høre online-diskusjoner mellom barn i ulike land om hva de tenker om situasjonen for barnas rettigheter.