Barnas retttigheter er en del av menneskerettighetene

Barna har rettigheter i verdenssamfunnet både som ledd i de generelle menneskerettighetene, men også gjennom sin egen konvensjon om barnets rettigheter.

Du kan lese mer om FNs menneskerettigheter via FN-sambandets nettsider