Ikke alle stater i verden har ratifisert barnekonvensjonen fullt ut

Alle stater i verden, med unntak av USA, har ratifisert barnekonvensjonen og dermed gjort den til den av konvensjonene som har størst tilslutning. Likevel er det slik at en rekke stater har ratifisert konvensjonen, men reservert seg mot enkelte av artiklene. På denne nettsiden kan du se hvilke stater som har reservert seg - og også se  begrunnelsene for reservasjonene.

Her finner du også en oversikt over reservasjoner:    

I tabellen du vil se på nettsiden, er land som enten har vedtatt reservasjoner, eller land som har innvendinger mot reservasjonene fra andre land, farget blåe. Lykke til med lesingen!