Evaluering av Sjumilssteget i Troms

Universitetet i Tromsø, v/Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU Nord) har nylig - på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms evaluert deler av Sjumilsstegsarbeidet i Troms fylke.

Evalueringen baserer seg vesentlig på kvalitative intervju med 12 kommunekoordinatorer, satsingen med skjønnsmidler og "Det tverrfaglige møtet" i pilotkommunen Lenvik.

Du kan lese nyheten som er lagt ut på instituttets hjemmeside.  Vedlagt ligger også selve evalueringsrapporten.

 

 

 

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (RKBU_Rapport21(2)-16072013-4RA.pdf)RKBU_Rapport21(2)-16072013-4RA.pdf414 kB