Intervju med Sjumilsstegets koordinator

Det ble i 2013 laget et intervju med Sjumilsstegets koordinator under et besøk ved Universitetet i Stavanger. Her blir det bl.a. redegjort for bakgrunnen for Sjumilsstegsprogrammet som ble startet i 2009. Intervjuer er Elise Kipperberg.