Kontakt

Sjumilsstegskoordinatorer i kommunene i Troms

Hver kommune i Troms, inkl. Longyearbyen lokalstyre, har utpekt sin egen Sjumilsstegskoordinator. Kommunekoordinatorene sitter sentralt plassert i det tverrfaglige nettverket i egen kommune og er en ressurs- og støtteperson for Sjumilssteget i det løpende arbeidet.

Koordinatorene mottar og formidler informasjon fra Fylkesmannen, men kan også ta egne initiativ for å bringe opp saker kommunen ønsker å sette fokus på i det løpende Sjumilsstegsarbeidet. De kommunen har utpekt til å være koordinatorer i egen kommune, representerer det brede fagfeltet arbeidet foregår i.

Her finner vi personer som i det daglige fungerer som helsesøstre, rådgivere og konsulenter knyttet til helse og barne- og ungdomsarbeid, kommunalsjefer, barnehageansvarlige, rektorer, psykiske helsearbeidere, samt enhetsledere for helse- og sosial, barnevern og psykisk helse.

 
Navn Telefon Poststed
Aina Sørdal Longyearbyen
Anne Grete Aanes Salangen
Anne Varmedal Karlsøy
Arnulf Andersen Torsken
Eldbjørg Ringsby Skjervøy
Elin Uhre Bardu
Elisabeth B. Bartholsen Harstad
Else Elvestad Nordreisa
Gerd Steinnes Nilsen Kåfjord
Helene Aspevoll Lønberg Sørreisa
Jorunn Farstad Kvænangen
Kristin Fjærvoll Nordmo Lavangen
Lisbeth Buunk Bjarkøy
Maren Eriksen Lyngen
May Tove Lilleng Storfjord
Mona Karlsen Balsfjord
Monica Eide Gratangen
Odd Fredriksen Lenvik
Per Sandengen Skånland
Siv Hege Severi Målselv