Nulltoleranse for mobbing

Fra høsten vil endringene i kapittel 9A i opplæringsloven tre i kraft. Skolene får nå en skjerpet plikt til å gripe inn ved krenkelser som mobbing, vold, trakassering og diskriminering.

Skolene og alle ansatte får nå en aktivitetsplikt som består av
-plikt til å følge med og fange opp
-plikt til å gripe inn
-plikt til å varsle skolens ledelse
-plikt til å undersøke
-plikt til å sette inn tiltak

Dersom elever eller foresatte opplever at skolen ikke gjør nok for at eleven sitt skolemiljø skal være trygt og godt, kan de kontakte Fylkesmannen.

Du finner det nye kapittel 9A her.

nullmobbing.no finner du informasjon om rettigheter og mobbing.