Barnekonvensjonen fyller 10 år som norsk lov!

Den 1.august 2003 sanksjonerte Kongen i statsråd endringene til menneskerettsloven. Denne endringen innebar bl.a. at FNs barnekonvensjon var inkorporert i menneskerettsloven og dermed var blitt norsk lov. Barnekonvensjonen ble innarbeidet uten reservasjoner noe som bl.a. betyr at konvensjonsteksten har forrang foran andre nasjonale lover og at nasjonale lover forøvrig ikke kan utformes i strid med barnekonvensjonen.

De færreste er klar over at vi nå kan feire at Barnekonvensjonen fyller 10 år som norsk lov!

Sjumilssteget forfattet en kronikk som kom på trykk i avisa Nordlys på 10årsdagen. Du kan lese kronikken ved å klikke opp vedlegget under!

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Artikkel til avisa Nordlys 1 august.docx)Kronikk 1.august 2013 i avisa Nordlys17 kB