Sjumilssteget er evaluert

Universitetet i Tromsø har nylig laget en evalueringsrapport på bakgrunn av deler av Sjumilssteget i Troms fylke. Du kan lese mer om dette - og også lese rapporten om du klikker på valget "Hva er Sjumilssteget" eller "Rapporter og dokumenter" på denne siden.