Sjumilssteget i nye fylker

3 nye fylker tar Sjumilssteget i bruk!! 28.november 2013 møttes representanter for 4 fylkesmenn i Tromsø, herunder Rogaland (som tok initiativ til møtet), Østfold og Finnmark. Møtet ble benyttet til å utveksle informasjon, spre erfaringer og gjøre avtaler om videre samarbeid om oppstart av dette programmet i de 3 fylkene. Møtet tok også opp spørsmål om å opprette Sjumilsstegets nettside som en felles portal med lenker til hvert enkelt fylke som tar programmet i bruk.

Møtedeltakerne er her fotografert:

Fylkesmannen i Rogaland: Bjørn Steinar Berg, Inger Karin Brekke, Britt Gjelsvik (var dessverre dratt før bildet var tatt), Helga A. Haga, Hilde Folkvord Juul og Anne Helen Madland.

Fylkesmannen i Østfold: Anders Brandt. Håkon Steigum Løes, Grete Reitan, Kjell-Olaf Richardsen og Kjersti Salberg.

Fylkesmannen i Finnmark: Silvana Ingeborg Roska

Fylkesmannen i Troms: Bård M. Pedersen, Ingrid Hernes, Solveig Bjørn og Eivind Pedersen.

Fotograf: Solveig Bjørn