Barnekonvensjonen fyller 25 år den 20.november

Sjumilssteget tar nå initiativ til å lage lokale markeringer i alle landets fylker og kommuner for å markere at det 20.november er 25 år siden FNs barnekonvensjon ble enstemmig vedtatt i FNs generalforsamling. Vi har i den anledning opprettet et arrangement på Sjumilsstegets facebookside https://www.facebook.com/sjumilssteget#!/events/1428302274080213/

Vi utfordrer alle dere der ute til å legge hodene i bløtt og komme opp med ideer til hvordan både voksne og barn kan lage gode arrangementer for å markere at vi ikke bare har en grunnlovsfeiring i år - i tillegg til 200årsjubileet for grunnloven, har vi også 25årsjubileum for Barnas internasjonale grunnlov!