Sjumilssteget starter i Rogaland

Fylkesmannen har besluttet å starte "Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland". Det er planlagt en kick-off-konferanse i Stavanger  27.mai for å motivere kommunene i fylket til å ta et krafttak for god oppvekst for barna i fylket. I anledningen denne satsingen er det etablert en egen nettside som du kan følge fremover: http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Barn-og-foreldre/Sjumilssteget/

Fylkesmannens brev til kommunene i fylket finner du under som vedlegg til denne artikkelen.

Øvrige fylker som arbeider med den samme metodikken ønsker Rogaland lykke til med arbeidet i tida som kommer!

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Invit 7 mil Rogaland.doc)Fylkesmannen i Rogalands brev til kommunene110 kB