Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsetilsynet har nylig gitt ut sin oppsummering med kunnskap fra tilsyn med "helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet". Oppsummeringen er sammenfattet som rapport 2/2014.  Les mer om rapporten på steg 6.