BARNEBYKONVENSJONEN I LENVIK

Lenvik kommune i Troms har gjennom arbeidet med "Barnebyen Finnsnes" og Sjumilssteget arbeidet på mange viktige arenaer som gjelder barns oppvekst. Hvordan både barn og voksne forholder seg til hverandre er et viktig element av å trives og ha det godt i lokalsamfunnet. Kommunen har ei tid arbeidet med en egen BARNEBYKONVENSJON. Denne ble lagt frem for kommunestyret i møte 8.mai 2014 og ble der enstemmig vedtatt.

Du kan lese mer om dette og om barnas egne råd til kommunenes politikere ved å klikke deg inn på steg 1 og velge "Barn som uttaler seg" i høyremenyen.

 

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Barnebykonvensjonen - ENDELIG VEDTAK.docx)BARNEBYKONVENSJONEN199 kB