NASJONAL OPPVEKSTKONFERANSE 2014

Fylkesmannen i Troms arrangerer i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - nasjonal oppvekstkonferanse 2014- "Ingenting om oss - uten oss" i Tromsø 6. og 7.oktober. På konferansen skal vi feire barnekonvensjonens 25 årsjubileum med vekt på barn og unges rett til å bli hørt og si sin mening, mens det faglige programmet forøvrig har fokus barn og unges psykiske helse.

Programmet har tatt høyde for dette ved at konferansen åpnes med visning av en film produsert av en ung filmskaper som gjennom den egenproduserte filmen "Frykt" beskriver forhold rundt egenopplevd frykt for å bli psykisk syk. Konferansen åpnes også av en ungdom, mens ytterligere  4 av programinnslagene består av ulike innspill fra ungdommenes fylkesråd.

Vedlagt følger brosjyren med konferanseprogram og påmeldingslenke.

 

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (oppvekstkonferansen 2014 - endelig program.pdf)oppvekstkonferansen 2014 - endelig program.pdf776 kB