BARNEPERSPEKTIVET I NAV

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt Sjumilssteget oppdraget å utarbeide et utkast til en Sjumilsstegsanalyse til bruk for landets NAV-kontor. Oppdraget utføres som et samarbeid mellom Sjumilsstegsansvarlige ved fylkesmannsembetene i Østfold og Troms. I den anledning deltar 4 kommuner i et kartleggingsarbeid den nærmeste måneden; Moss og Fredrikstad fra Østfold og Lyngen og Tromsø fra Troms fylke.

Foreløpige resultater fra denne kartleggingen vil bli presentert for direktoratet og deltagende kommuner på et møte på Kringler Gård 24.-25.november 2014. Direktoratet vil etter dette ta stilling til hvordan dette evt. skal ut i NAV-organisasjonen.

Kontaktpersoner her er

- Stine Glosli i Arbeids- og velferdsdirektoratet, tlf. 21070283

- Kjersti Salberg, Fylkesmannen i Østfold, tlf. 97742470, og

- Eivind Pedersen, Fylkesmannen i Troms, tlf. 95213976.