Redd Barna: Norge - 20 år med merknader

Redd Barna publiserte 8.11. sin rapport som fokuserer på hvordan norske myndigheter har håndtert tilbakemeldinger fra FNs barnekomite. Rapporten viser både gode og dårlige sider ved tilbudene til barna.

På den positive siden at Norge har inkorporert konvensjonen slik at den i dag er norsk lov. Det andre området er innføring og oppbygging av barnehusene som viser vilje til å ivareta og sikre barna bl.a. i forhold til hjelp, behandling og rettslig oppfølging

På den negative siden at særlig barns rettigheter brytes i Norge. Her nevnes særlig barn som lever i fattigdom, barn med funksjonshemninger og barn som kommer til Norge som asylsøkere. Det vises for øvrig til at Norge ikke har tatt til seg kritikken om ulikhet i kommunene. Komiteen har i flere tilbakemeldinger vært bekymret for forskjeller i tjenestetilbudet mellom kommunene.

Du kan lese nyheten på Redd Barnas hjemmeside her: http://www.reddbarna.no/nyheter/20-aar-med-merknader , og se hele rapporten som vedlegg til denne nyheten.

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Rapport_20_år_med_merknader.pdf)Rapport_20_år_med_merknader.pdf1950 kB