Sjumilssteget til Murmansk

Fylkesmannen i Finnmark startet i 2014 prosjektet med å implementere Sjumilssteget i Murmansk fylke. Etter et vellykket opplegg i Petchenga, som er fylkets pilotkommune, skal det nå arrangeres en dagssamling i Murmansk by 6.februar med bred deltakelse fra både fylkesmyndigheter og kommuner.  Prosjektleder Natalia Karlsen ved fylkesmannsembetet i Finnmark leder dette arbeidet. Som ledd i arbeidet gis det presentasjoner av Sjumilssteget og erfaringer i Norge fra medarbeidere i våre to nordligste embeter.

Du kan se programmet 6.februar som vedlegg under denne nyheten.

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Sjumilssteget _program_oppstartsamling i Murmansk 06 februar_nor_oppdatert.docx)Sjumilssteget - konferanse Murmansk 92 kB