BARNEAKTIVITET PÅ BARNS PREMISSER?

Visste du at barn er i ro i 75% av tiden når aktiviteter er voksenstyrt? Eller at barn beveger seg dobbelt så mye når de er uten voksne? Mange voksenstyrte aktiviteter fører til mer passivitet for barna - herunder må mange barn hentes og bringes til aktiviteter, i stedet for å få tilbudet nært eget bosted. Les om  dette på regjeringens hjemmeside  

FNs barnekomite er også opptatt av dette og har gitt ut en Generell kommentar (GC 17) som handler om barnas rett til hvile, lek, fritid, fritidsaktiviteter, kulturell og kunstnerisk utfoldelse. Sjumilssteget oppfordrer særlig alle voksne som har ansvar for planarbeid i offentlig etater og i private firma som utarbeider ulike planforslag om å lese denne kommentaren.