Nytt nettkurs om vold og overgrep mot barn

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord), Høgskolen i Narvik (HiN) har - i nært samarbeid med ansatte i barnehager og skoler i kommunene Tromsø, Fauske og Vadsø kommune, utarbeidet et nettkurs om vold og overgrep mot barn. Kurset er lagt ut på helsekompetanse.no. http://helsekompetanse.no/katalog?search=vold%20og%20overgrep  Kurset er gratis og er direkte innrettet mot ansatte i barnehager og skoler, men det vil også være relevant for andre.

Vedlagt følger pressemeldingen fra RVTS Nord.