FAKTA OM BARNEVERNETS ARBEID OVERFOR BARN MED INNVANDRERBAKGRUNN

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en artikkel med statistisk oversikt over omfanget av barnevernets arbeid med barn, ungdom og familier med innvandringsbakgrunn. Direktoratet håper at dette kan bidra til em mer faktabasert diskusjon om det barnevernfaglige arbeidet i møte med innvandrerbefolkningen.

Du finner artikkelen her: