Idèhefte fra Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold har, i samarbeid med barn og unge i fylket, samt Universitetet i Nordland, laget et idèhefte med navnet "Alle barn har rett til å leke under regnbuen".

Heftet er laget med bakgrunn i arbeidet med Sjumilsstegets kommuneanalyser og viser en metode som maksimerer muligheten for at man skal kunne se, høre og ivareta barn og unges stemme på en bedre måte i den kommunale hverdagen. Heftet er utviklet i samarbeid mellom "Ungdom i Svevet", kommunene og Fylkesmannen i Østfold, men i hovedsak ført i pennen av Catrine Torbjørnsen Halås ved Universitetet i Nordland.

Du kan lese nyheten om dette nye heftet og laste ned den elektroniske utgaven på hjemmesiden til Fylkesmannen i Østfold