Nasjonal rapport om implementering av barnekonvensjonen er ferdig

En arbeidsgruppe blant fylkesmannsembetene har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, utarbeidet en nasjonal rapport om status mht. implementering av konvensjonen i fylkesmannsembeter og kommuner i Norge. Rapporten viser at det har skjedd svært mye positivt både hos Fylkesmannen og i kommunene. Likevel er det gruppens konklusjon at vi er kommet relativt kort mht. implementeringsarbeidet og at en stopp i videre innsats her, vil føre til at vi faller tilbake til gamle praksiser vi har ønsket å forlate.

Rapporten ligger som vedlegg til denne nyheten.  

 

 

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Endelig versjon BLD-rapport.pdf)Endelig versjon BLD-rapport.pdf2598 kB