Barneperspektiv i NAV

 

 

 

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerer en kick-off for et opplegg med kartlegging av barneperspektivet i NAV-kontor. 5 kommuner som fikk barnefattigdomsmidler i 2015 - Drammen, Stavanger, Nøtterøy, Våler i Hedmark og Høyanger skal  være piloter og møter direktoratet på Gardermoen 3.desember 2015.

Kartleggingsverktøyet er utarbeidet av Sjumilssteget som et samarbeid mellom Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Troms. Skjemaet ligger vedlagt denne artikkelen.

Du kan også se dagsorden for møtet som vedlegg til denne nyheten.