Ny veileder om barn og unge med habiliteringsbehov

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har nylig utgitt en ny veileder som skal bedre grunnlaget for samordnet bistand for barn med habiliteringsbehov. Veilederen tar utgangspunkt i rettighetene barna har etter FNs barnekonvensjon og er dermed en av de første veiledere i Norge som tar utgangspunkt i barnas generelle rettigheter, ikke kun i særlovene. Sjumilssteget anbefaler alle å sette seg inn i denne veilederen! Du kan finne den via denne lenken