Regjeringas nye plan for arbeid for barn og unge

Regjeringa, ved 6 departementer, har nå laget en ny plan for arbeid med barn og unge. Planen er kalt "Trygghet, deltakelse og engasjement". Hovedkapitlene dreier seg om familie og nærmiljø, helse og velferd, barnehage/skole/arbeidsliv og kultur og fritid.

I innledningen viser regjeringen til FNs barnekonvensjon som gir overordnede føringer for alle. Det synes Sjumilssteget er svært bra!

Du kan lese planen via denne lenken