Tid for lek og læring

Regjeringens nye Stortingsmelding om kvalitet i barnehagene er nå lagt ut på Kunnskapsdepartementets hjemmeside. Her finner du også lenke til selve dokumentet.

Det er lettest å laste det opp og skrive ut ved å velge den som pdf-fil.

Meldingen skisserer regjeringens mål med den kvalitative siden ved barnehagepolitikken.