NYTT STUDIETILBUD OM FNS BARNEKONVENSJON

Høgskolen VID  tilbyr høsten 2016 20 studieplasser i et nettbasert 10-studiepoengs kurs om FNs barnekonvensjon - barns menneskerettigheter. Kurset er en videreutvikling av kurset som Universitetet i Stavanger arrangerte i 2013 og 2014.

Kurset inneholder 10 nettleksjoner og en skriftlig eksamen. Kursstart er satt til 22.august og påmeldingsfristen er allerede 15.april. Søkere som kommer senere kan komme inn på studiet hvis det er ledig plass. Siden kurset er nettbasert, vil den enkelte kunne ta studiet hjemmefra, men det vil også fra Høgskolens side bli lagt opp til mulighet for kontakt studentene imellom underveis. Kostnaden for den enkelte  er satt til totalt kr. 9.910,-.

Sjumilssteget oppfordrer alle som arbeider med eller har interesse av barns rettigheter til å vurdere å søke om plass og dermed få bedre innsikt i rettighetsaspekter for barna, samt de 10 studiepoengene som vil følge av bestått eksamen.

Ytterligere opplysninger og påmeldingslenke kan du finne her:  http://vid.no/studier/enkeltemner/barnekonvensjonen/