FRITIDSERKLÆRINGEN

7.juni underskrev statsministeren, 4 statsråder, KS og en rekke organisasjoner fritidserklæringen der alle forplikter seg til å samarbeide lokalt og nasjonalt om fritidsaktiviteter slik at alle barn, ikke barn av foreldre som har god råd, kan få nyte godt at organiserte fritidsaktiviteter. Partene er også enige om å fremme betydningen av arbeidet og tilbudet som kommer gjennom lokale lag og foreninger, til å fremme gode eksempler fra frivilligheten og til å utfordre hverandre på holdninger og handlinger.

Du kan lese mer om dette - og lese erklæringen i pressemeldingen fra statsministerens kontor.