Alle med - et verktøy for deg som vil inkludere alle barn og unge

NDFU - Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap er et felles initiativ fra organisasjonene Redd Barna, KFUK-KFUM, Røde Kors, Idrettsforbundet, Voksne for barn, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon som alle utgjør en styringsgruppe for denne dugnaden som på ulikt vis skal kunne bidra til å senke den økonomiske barrieren for barn og unges deltakelse i organisert fritid.

 

På nettsiden www.allemed.no kan du bestille verktøy som kan benyttes på små eller store dugnader eller arrangementer. Fyll ut kontaktskjema - motta verktøy, og sett i gang!