Forslag om ny barnevernlov

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne fikk 29.0916 overrakt den nye offentlige utredningen om barnevernloven av Christian Børge Sørensen, som har ledet utvalget.

Utvalget har bl.a. hatt fokus på at loven må forenkles og gjøres mer tidsriktig. Statsråden har spesielt merket seg at barns rettigheter er styrket i forslaget til endring av loven. Dette er Sjumilssteget meget glad for.

Utredningen (NOU 2016:16) sendes nå ut på høring. Du kan lese nyheten fra BLDs hjemmeside og finne utredningen gjennom denne lenken.