Norges nye rapport til barnekomiteen

6.oktober 2016 leverte Norge sin nye rapport til FNs barnekomite om tilstanden for barnerettighetene i landet. Vedlagt rapporten lå også en egen barnerapport utarbeidet av Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet). Rapportene vil være utgangspunkt for barnekomiteens høring av Norge. Dato for denne høringen er ikke fastsatt enda. Du kan finne rapportene via denne lenken:

Lenken til den nasjonale rapporten viser til departementets hjemmeside. Her ligger Norges rapport i engelsk versjon. Barnerapporten er skrevet på norsk.