Barnets beste - Sivilombudsmannens avgjørelser

Sivilombudsmannen behandler løpende - på bakgrunn av klager, evt. av eget tiltak saker fra den offentlige forvaltningen.

Sjumilssteget tar sikte på å publisere ombudsmannens avgjørelser som særlig rettes seg mot temaet barnets beste. Vedlagt denne nyheten vil dere finne et vedlegg med lenker til noen av disse sakene.

Sjumilssteget oppfordrer alle som til daglig skal håndtere barnets-beste-vurderinger om å studere disse avgjørelsene.

Vi publiserer også en avisartikkel i pdf-format - etter avtale med Oppland Arbeiderblad (OA) en artikkel i avisa 09.02.17 om barnets beste i forhold til nærskoleprinsippet.