Nettkurs om barnekonvensjonen også i 2017

Også i 2017 tilbys i høst  nettstudiet om "Barnekonvensjonen - barns menneskerettigheter" i regi av Høgskolen VID. At studiet er et nettkurs, betyr at du kan ta det hjemmefra uten å reise på en eneste samling. Likevel vil du under studiet kunne kommunisere med dine medstudenter via plattformen "its learning". Om du har bachelorgrad eller tilsvarende, kan du tas opp på studiet som bygger på 10 leksjoner som må besvares innen 13.november, før du kan gå opp til skriftlig eksamen i et selvvalgt tema. Kurset gir 10 studiepoeng. Totalprisen for deltakelse er kr. 10.030,- som inkluderer semester-, studie- og kursavgift.

Du kan lese mer om studiet, hente ut emnebeskrivelsen og finne påmeldingslenken via denne nettlenken: https://www.vid.no/emner/barnekonvensjonen/

Nettkurset er særlig relevant både for de som arbeider med og for barn og unge - og for virksomhetene man er tilknyttet.. Sjumilssteget anbefaler alle interesserte om å drøfte hel eller delvis finansiering av kostnadene med kurset med egen arbeidsgiver.

Søknadsfristen er nå endre til 1.juni !!